ราคาทอง วันที่  1 สิงหาคม 2556  การปรับเปลี่ยนราคาทองคำระหว่างวัน

เวลา

ราคาทองคำแห่ง

ราคาทองคำรูปพรรณ

 

ครั้งที่

วันที่/เวลา

฿รับซื้อ

฿ขายออก

฿รับซื้อ

฿ขายออก

฿ปรับขึ้น/ลง

01/08/2556 16:12319,550.0019,650.0019,268.36 20,050.00gold-price-up 50
01/08/2556 09:46219,500.0019,600.0019,222.88 20,000.00gold-price-up -50
01/08/2556 09:30119,550.0019,650.0019,268.36 20,050.00gold-price-up -150