ราคาทอง วันที่  10 ตุลาคม 2556  การปรับเปลี่ยนราคาทองคำระหว่างวัน

เวลา

ราคาทองคำแห่ง

ราคาทองคำรูปพรรณ

 

ครั้งที่

วันที่/เวลา

฿รับซื้อ

฿ขายออก

฿รับซื้อ

฿ขายออก

฿ปรับขึ้น/ลง

10/10/2556 15:30719,300.0019,400.0019,025.80 19,800.00gold-price-up -50
10/10/2556 15:07619,350.0019,450.0019,071.28 19,850.00gold-price-up -50
10/10/2556 14:43519,400.0019,500.0019,116.76 19,900.00gold-price-up 50
10/10/2556 14:09419,350.0019,450.0019,071.28 19,850.00gold-price-up -50
10/10/2556 12:36319,400.0019,500.0019,116.76 19,900.00gold-price-up 50
10/10/2556 11:53219,350.0019,450.0019,071.28 19,850.00gold-price-up -50
10/10/2556 09:27119,400.0019,500.0019,116.76 19,900.00gold-price-up -50