ราคาทอง วันที่  21 ตุลาคม 2556  การปรับเปลี่ยนราคาทองคำระหว่างวัน

เวลา

ราคาทองคำแห่ง

ราคาทองคำรูปพรรณ

 

ครั้งที่

วันที่/เวลา

฿รับซื้อ

฿ขายออก

฿รับซื้อ

฿ขายออก

฿ปรับขึ้น/ลง

21/10/2556 15:43219,300.0019,400.0019,025.80 19,800.00gold-price-up -50
21/10/2556 09:27119,350.0019,450.0019,071.28 19,850.00gold-price-up 100