ราคาทอง วันที่  22 ตุลาคม 2556  การปรับเปลี่ยนราคาทองคำระหว่างวัน

เวลา

ราคาทองคำแห่ง

ราคาทองคำรูปพรรณ

 

ครั้งที่

วันที่/เวลา

฿รับซื้อ

฿ขายออก

฿รับซื้อ

฿ขายออก

฿ปรับขึ้น/ลง

22/10/2556 16:40519,300.0019,400.0019,025.80 19,800.00gold-price-up 50
22/10/2556 15:34419,250.0019,350.0018,965.16 19,750.00gold-price-up -50
22/10/2556 14:37319,300.0019,400.0019,025.80 19,800.00gold-price-up -50
22/10/2556 13:05219,350.0019,450.0019,071.28 19,850.00gold-price-up 50
22/10/2556 09:29119,300.0019,400.0019,025.80 19,800.00 0