ราคาทอง วันที่  27 สิงหาคม 2556  การปรับเปลี่ยนราคาทองคำระหว่างวัน

เวลา

ราคาทองคำแห่ง

ราคาทองคำรูปพรรณ

 

ครั้งที่

วันที่/เวลา

฿รับซื้อ

฿ขายออก

฿รับซื้อ

฿ขายออก

฿ปรับขึ้น/ลง

27/08/2556 15:23621,400.0021,500.0021,087.56 21,900.00gold-price-up 50
27/08/2556 15:13521,350.0021,450.0021,042.08 21,850.00gold-price-up 50
27/08/2556 15:07421,300.0021,400.0020,996.60 21,800.00gold-price-up 50
27/08/2556 12:26321,250.0021,350.0020,935.96 21,750.00gold-price-up 50
27/08/2556 11:29221,200.0021,300.0020,890.48 21,700.00gold-price-up 50
27/08/2556 09:34121,150.0021,250.0020,845.00 21,650.00gold-price-up 100