ราคาทอง วันที่  29 มิถุนายน 2556  การปรับเปลี่ยนราคาทองคำระหว่างวัน

เวลา

ราคาทองคำแห่ง

ราคาทองคำรูปพรรณ

 

ครั้งที่

วันที่/เวลา

฿รับซื้อ

฿ขายออก

฿รับซื้อ

฿ขายออก

฿ปรับขึ้น/ลง

29/06/2556 09:38118,150.0018,250.0017,888.80 18,650.00gold-price-up 400